cesta1 cesta2 cesta3
arrow-prev arrow-next

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije

ŽUC Virovitičko-podravske županije

ŽUC VPŽ

Republika Hrvatska danas raspolaže s mrežom od 29.235 km javnih cesta:

  • autoceste - 1.413 km
  • državne ceste - 6.867 km
  • županijske ceste - 9.703 km
  • lokalne ceste - 8.979 km

Gospodarenje i razvoj cesta usmjeriti u dva osnovna pravca: kako što brže podići razinu kvalitete postojeće mreže cesta (kroz kvalitetnije održavanje, modernizaciju i rekonstrukciju) i kako ostvariti bržu i skladniju izgradnju cesta visoke razine usluga, u skladu s prometnom potražnjom i razvojnim ciljevima.

Za ostvarenje racionalne politike gospodarenja cestama, koja će rezultirati realizacijom ova dva osnovna cilja, potrebno je maksimalno u praksi provesti odredbe već donesenih zakona i podzakonskih akata.

Popis cesta Virovitičko-podravske županije:

Geoportal - Hrvatske ceste

Skip to content