cesta1 cesta2 cesta3
arrow-prev arrow-next

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije

ŽUC Virovitičko-podravske županije

ŽUC VPŽ

Izvođenje radova ili radnji na javnoj cesti i njenom zemljišnom i zaštitnom pojasu

Za poduzimanje ili izvođenje bilo kakvih radova ili radnji na javnoj cesti i njenom zemljišnom pojasu odnosno zaštitnom pojasu ako bi ti radovi ili radnje mogle oštetiti javnu cestu, kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj, potrebno je ishoditi odgovarajuću suglasnost.

Pravna osoba dužna je dostaviti:

  1. Zahtjev za suglasnost; lokacijsku, građevinsku dozvolu temeljem koje je odobren početak izvođenja radova
  2. Tehnički opis radova
  3. Projekt (Elaborat) privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova

Zatvaranje ceste

Javna cesta može se zatvoriti u slučaju izvanrednih okolnosti, izvođenja građevinskih radova i opravdanih slučajeva za zatvaranje javne ceste navedenim u Pravilniku o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07). Pod zatvaranjem javne ceste smatra se uspostava zabrane ili ograničenja prometa svim ili pojedinim vrstama vozila na određenoj javnoj cesti ili njenom dijelu. Zatvaranje javne ceste potrebno je zatražiti podnošenjem zahtjeva nadležnom subjektu.

Javna cesta može se zatvoriti u slučaju održavanja manifestacija i sportskih priredbi. Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se najkasnije 30 dana prije održavanja športske i druge priredbe ili obavljanja aktivnosti što je propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08). Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije izdaje Prethodnu Suglasnost na zahtjev organizatora, izvoditelja ili investitora, a potom Policijska uprava izdaje Odobrenje.

Pravna osoba dužna je dostaviti:

  1. Zahtjev za prethodnu suglasnost
  2. Plan održavanja manifestacije, priredbe
  3. Projekt (Elaborat) privremene regulacije prometa za vrijeme održavanja manifestacije
Skip to content