cesta1 cesta2 cesta3
arrow-prev arrow-next

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije

ŽUC Virovitičko-podravske županije

ŽUC VPŽ

Prema Zakonu o javnim cestama, priključkom i prilazom na javnu cestu, smatra se spoj javne ceste i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na javnu cestu.

Raskrižje javnih cesta međusobno ne smatra se, priključkom i prilazom na javnu cestu.

Priključak i prilaz na županijsku i lokalnu cestu smije se izvesti samo na temelju odobrenja.

Uvjeti za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu propisani su Pravilnikom.

Skip to content