cesta1 cesta2 cesta3
arrow-prev arrow-next

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije

ŽUC Virovitičko-podravske županije

ŽUC VPŽ

Izvanredni prijevoz može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz, ako stanje javne ceste i prometa na njoj to dozvoljava. Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati samo za prijevoz nedjeljivog tereta, ako se ovaj prijevoz ne može obaviti drugim prijevoznim sredstvima.

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.

Uvjeti i način na koji se izvanredni prijevoz može obaviti, određuje se u dozvoli za izvanredni prijevoz. Dozvolu za izvanredni prijevoz na javnoj cesti izdaje nadležna Ispostava za Sektor održavanje Hrvatskih cesta d.o.o na čijem području započinje prijevoz a na temelju podnesenog zahtjeva.

Za izvanredni prijevoz u međunarodnom prometu, dozvolu izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Mjerila za izračun naknade, te izračun naknade za izvanredni prijevoz propisana su Pravilnikom.

Skip to content