Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije nastoji svoje mrežne lokacije učiniti pristupačnima u skladu Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19), kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.zucvirovitica.hr

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica www.zucvirovitica.hr  većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Pojedini dokumenti u .pdf obliku  nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

Podizanje razine pristupačnosti

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Unatoč naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.zucvirovitica.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.zucvirovitica.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 16.9.2020., a revidirana 20.9.2021. temeljem samoprocjene koju je provela Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Županijskoj upravi za ceste Virovitičko-podravske županije možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje:

  • telefonom na broj: +385 33 726-106
  • fax-om na broj: +385 33 726-714
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: uprava@zucvirovitica.hr
  • poštom na adresu: Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije, Matije Gupca 53, 33 000 Virovitica

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

Powered by WordPress
Skip to content