cesta1 cesta2 cesta3
arrow-prev arrow-next

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije

ŽUC Virovitičko-podravske županije

ŽUC VPŽ

Pravne ili fizičke osobe u obavljanju čije djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe javne ceste dužne su platiti naknadu za prekomjernu uporabu javne ceste.

Prekomjerna uporaba javne ceste podrazumijeva njezinu uporabu iznad vrijednosti prometnog opterećenja za koju je projektirana, odnosno građena.

Pod povećanim prometnim opterećenjem, smatra se porast prosječnog godišnjeg dnevnog prometa srednje teških i teških teretnih vozila za više od 10% u odnosu na postojeći.

Postupak za dobivanje rješenja o odobrenju za prekomjernu uporabu javne ceste, postupak za rekonstrukciju i prilagodbu javne ceste, mjerila za izračun naknade, način obračuna i naplate naknade za prekomjernu uporabu javne ceste, te mjere nadzora, propisane su Pravilnikom.

Skip to content