cesta1 cesta2 cesta3
arrow-prev arrow-next

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije

ŽUC Virovitičko-podravske županije

ŽUC VPŽ

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije je ustanova za upravljanje, građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Virovitičko-podravske županije.

Adresa:

Matije Gupca 53, 33 000 Virovitica, Hrvatska

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak; 07:00 – 15:00 sati

Telefon:

+385 33 726 106

E–mail:

uprava@zucvirovitica.hr

Web:

www.zucvirovitica.hr

Ustanova je upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

OIB:

84217126856

MB:

01315714

Žiro račun broj:

HPB – HR8023900011100956482

Ravnatelj:

Bruno Perkec, univ.spec.traff.

Skip to content