Javna nabava

javnanabava

Ovdje možete preuzeti dokumente vezane za javnu nabavu…

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

Plan nabave 2021.

Plan nabave 2022.

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress
Skip to content