Zahtjev za pristup informacijama

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • putem pošte na adresu: Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije
  • Adresa sjedišta: Matije Gupca 53, 33000 Virovitica
  • putem telefaxa na broj: 033/726 714
  • putem elektroničke pošte na adresu: uprava@zucvirovitica.hr;
  • donijeti osobno u pisarnicu ŽUC-a radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se putem telefona, 033/726 106, Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenik za informiranje u Županijskoj upravi za ceste VPŽ je:

Davor Dundović, mag.ing.traff., telefon: 033/726-106, e-mail: zastita@zucvirovitica.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje je od 07:00 do 15:00 sati


Dokumenti

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o oslobodenju od naknade

Kriteriji za određivanje visine naknade

Comments are closed.

Powered by WordPress
Skip to content