Uplata naknade za uporabu javnih cesta

Prilikom registracije osobnog, teretnog ili priključnog vozila godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila može se uplatiti na žiro račun Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije i to na sljedeći način:

Način uplate naknade

Comments are closed.

Powered by WordPress
Skip to content