Program građenja, održavanja i zaštite cesta

a

Republika Hrvatska danas raspolaže s mrežom od 29.235 km javnih cesta, i to:

  • autoceste                        1.413 km
  • državne ceste                  6.867 km
  • županijske ceste              9.703 km
  • lokalne ceste                   8.979 km

Gospodarenje i razvoj cesta usmjeri su u dva osnovna pravca: kako što brže podići razinu kvalitete postojeće mreže cesta (kroz kvalitetnije održavanje, modernizaciju i rekonstrukciju) i kako ostvariti bržu i skladniju izgradnju cesta visoke razine usluga, u skladu s prometnom potražnjom i razvojnim ciljevima.

Za ostvarenje racionalne politike gospodarenja cestama, koja će rezultirati realizacijom ova dva osnovna cilja, potrebno je maksimalno u praksi provesti odredbe već donesenih zakona i podzakonskih akata.

Powered by WordPress
Skip to content