Zbog izvođenja radova na modernizaciji kolnika ŽC4006 na dionici Vukosavljevica - Lozan na javnoj cesti ŽC4006 privremeno se zatvara za sav promet dio javne ceste od raskrižja s LC40015 (Vukosavljevica – Špišić Bukovica) do raskrižja sa DC2 (Lozan – Špišić Bukovica).

Za vrijeme privremene zabrane promet će se odvijati prema postavljenoj prometnoj signalizaciji, sukladno PROMETNOM ELABORATU, a obilazni pravac osigurava se na postojeću mrežu javnih cesta Vukosavljevica (LC40015) – Špišić Bukovica (ŽC4242) – Špišić Bukovica (DC2) i obrnuto .

Privremena regulacija prometa trajati će od dana 02.07.2024. (UTORAK) od 08:00 sati do dana 05.07.2024. (PETAK) 18:00 sati.