Ciljevi

Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta na području Virovitičko-podravske  županije temelje se na ocjeni položaja i značenja Županije u Republici Hrvatskoj, prostorne raščlanjenosti i oblika njenog teritorija, te međusobne zavisnosti pojedinih njenih dijelova (općine i gradovi).

U tom smislu postavljaju se određeni ciljevi:

  • U skladu s interesom županije, kvalitetno i djelotvorno međusobno povezati glavna razvojna žarišta i središta u županiji, kao preduvjet potpunoj reintegraciji teritorija županije
  • Kvalitetno povezati županiju sa susjednim županijama, kako bi se što bolje uključila u mrežu državnih cesta, te sa susjednim državama
  • Osigurati i omogućiti alternativno povezivanje unutar županije i sa susjednim županijama radi veće fleksibilnosti i sigurnosti funkcioniranja prometa u svim uvjetima
  • Osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša
  • Postupno rješavati kritične dionice i objekte,

·   Pojačati ulaganja u održavanje cestovne mreže kako bi se osigurao puni standard održavanja, time postići da usluge pružene korisnicima budu na što višoj razini

Comments are closed.

Powered by WordPress
Skip to content