Javna nabava

javnanabava

Ovdje možete preuzeti dokumente vezane za javnu nabavu…

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2017. I. izmjene i dopune

Plan nabave 2017. II izmjene i dopune

Plan nabave 2018.

Izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima temeljem prethodne analize tržišta,

a prije pokretanja postupka javne nabave za:

Nacrt dokumentacije o nabavi, tehnički opis i troškovnik za radove redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Virovitičko-podravske županije

Nacrt Dokumentacije o nabavi, tehnički opis i troškovnik za radove na interventnim zahvatima na održavanju cesta na području Virovitičko-podravske županije

Nacrt Dokumentacije o nabavi, tehnički opis i troškovnik  za radove na postavljanju svjetlećih prometnih znakova sa radarskim detektorom i semafora s pješačkim tipkalom u blizini Osnovnih škola

 

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU RADOVA:

Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC4253 Ćeralije (D69)-Slatinski Drenovac-V.Požega(D38);

Dionica Slatinski Drenovac-Jankovac-granica Virovitičko-podravske županije

Poziv na savjetovanje

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

ESPD obrazac

Glavni projekt 1 (9)

Glavni projekt 2 (9)

Glavni projekt 3 (9)

Glavni projekt 4 (9)

Glavni projekt 5 (9)

Glavni projekt 6 (9)

Glavni projekt 7 (9)

Glavni projekt 8(9)

Glavni projekt 9 (9)

Izvješće o prethodnom savjetovanju

 

 

 

Powered by WordPress